Afspraken Regels:

- Een afspraak is voor een persoon geldig.

- Meer personen of Familie meer afspraken per persoon.

- Ook voor kinderen wordt een afspraak gemaakt. Per kind een afspraak.

- Voor het Behandelen van u aanvraag neem de nodige documenten mee,   

- In geval van tekort aan documenten wordt uw aanvraag niet behandelt.

  • ሓንቲ ቆጸራ ንሓደ ሰብ ጥራይ እያ ተገልግል

  • ብዙሓት ሰባት ወይ ስድራቤት ምስ ዝኾኑ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ቆጸራ ይሕዝ

  • ቆልዑት እውን እንተኾኑ ነናቶም ቆጸራ ይተሓዘሎም

  • ኣገልግሎት ዝሓትት ሰብ ሙሉእ ሰነዳቱ ሒዙ ይቐርብ

  • ሙሉእ ሰነድ ሒዙ ዘይመጸ ኣገልግሎት ኣይወሃቦን